Beklentiler..steemCreated with Sketch.

in #crypto3 years ago (edited)

Hayatımızın geriye kalanını asıl şekillendirenlerdir. Hayattan bir beklentiniz yoksa size bir şey sunmasını bekleyemezsiniz.