Deklaracija Valutne Nezavisnosti

in #crypto3 years ago (edited)

Povijest se možda ne ponavlja no zacijelo se rimuje

Kada tijekom ljudskih događanja postane očito da uzde upravljanja i sile potječu iz sveprisutnog istog izvora, potreba za odvajanjem od istih sila postaje pitanje preživljavanja.

Od vremena nastanka tiskarskog stroja, čitava civilizacija potiho je pala pod utjecaj državnih subjekata sposobnih upravljati vrijednošću utrošenog rada manipulacijom i kontrolom valute. „Znoj sa obrva“ prestao je biti predstavljan bilo kakvom razlučivom vrijednošću, već kroz neviđenu, nekontroliranu silu entiteta, izvan kontrole masa koje su razmjenjivale svoje valute s pokrićem.

Utrošak energije od strane čovjeka i prirode jedini je izvor Vrijednosti. Ovi izvori i njihov plod obezvrijeđeni su putem hotimične inflacije štampanih valuta. Novac i valuta kavi su shvaćeni od strane svjetskog stanovništva više nisu izraz zajedničkog prinosa rada već više proizvoljnih izračuna neodgovornih pojedinaca i sustava koji ih drže pod svojim utjecajem. Čovječanstvo je pokleklo pred vladavinom putem valuta bez podloge, usprkos tomu ovakva je dominacija samo povećala pritisak nad ljudskim rodom da se nađe moguć izlaz.

Kada si entiteti priskrbe moć da na umjetan način stvaraju Vrijednost potezom pera, podmićivanje i urote postaju zanemarive činjenice onima s tom moću. Onima s pristupom toj moći u prirodi je da razvijaju okvire pravne zaštite, ubrzavajući neravnopravnost blagostanja. Kao rezultat, Vrijednost Rada u potpunosti je srozana putem pristranog kalkuliranja političkim sredstvima. Pojam vrijednosti između različitih društava doslovno je i u prenesenom smislu došao do točke neprihvačanja.

Mogući izlaz pokazao se je u obliku dokazive i nepobitne matematike iz utroška energije - - Bitcoin i izvedenice kripto vrijednosnica.

Do trenutka širenja kripto vrijednosnica, vjerojatnost da će se Država odreći kontrole nad opskrbom novca nikad nije postojala iz razloga postojanja mogućnosti krivotvorenja novca. Država, i isključivo država, mogla je osigurati nepovredivost tiskanog novca putem prijetnji i uporabom sile. Održavanje ovakve cjelovitosti plemenita je svrha i nužna stabilnosti države iz razloga što osigurava vjerodostojnu razmjenu dobara. Međutim održavanjem takove cjelovitosti može se, bilo je i jest manipulirati iz temelja.

Dok država nadalje održava opravdani monopol na zakonitu uporabu nasilja, njena isključiva ovlast nad kontrolom novca dokazano je odstranjena upotrebom Bitcoina i njegovih izvedenica kripto derivata.

Gdje se nekoć vrijednost potvrđivala snagom države „na kraju puščane cijevi“ ljudi su razvili, dokazali i proširili tehnologiju kojoj je moguće dokazati vrijednost kroz utrošak električne energije putem nepobitnih matematičkih dokaza. Takav koncept nikada nije ostvaren do trenutka pokretanja Bitcoinovog lanca-blokova.

Kako se korištenje kripto valuta proširilo i povećala prihvaćenost diljem svijeta tijekom prošlog desetljeća, obrazac pojma „vrijednosti“ doživio je preobražaj u umovima onih koji shvaćaju mogućnosti ove nove tehnologije za „prijenos vrijednosti“. S obzirom na to kako je Internet promijenio čovjekov pristup razmijeni informacija, kripto vrijednosnice čine isto s prenošenjem vrijednosti.

Mi ne proglašavamo Nezavisnost od strane Države Upravljanog Novca - - Mi proglašavamo novac kontroliranog putem izdavanja bez podloge nepotrebnim, zastarjelim.

Naši razlozi za proglašenje zastarjelosti mnogi su. Velik broj smrti i zločina prijašnjih Stoljeća mogu se pripisati entitetima bez odgovornosti koje imaju kontrolu nad valutama i stekle su kontrolu nad mnogim polugama moći kako bi usmjeravale Čovječanstvo ciljanim putem.

Oni koji stvaraju naše valute urotili su se kako bi preuzeli potpunu kontrolu nad svjetskim zalihama novca, prikrivajući putem gušenja medija i naobrazbe činjenicu da su sposobni za urotu.

Oni su oličenje sistemskog rizika licemjerno dajući pozajmice javnim bankama koje moraju osigurati transparentne revizije, istovremeno sami izbjegavajući takve revizije.

Njihovo ustrajno ponašanje čini prevagu na potencijalno Otvorenim Tržištima opskrbom novo tiskanog novca onima od povjerenja, nauštrb onih kojima vjeruje slobodno tržište.

Dodvoravaju se putem pristrane potpore zakonodavcima i regulatorima koji provode politike koje osiguravaju da njihova djela budu izložena minimalnom riziku i maksimalnoj dobiti preusmjeravajući posljedice na stanovništvo koje koristi njihove valute.

Oni su srozali javno povjerenje u izabrane predstavnike i jednaku primjenu zakona zajednički izbjegavajući odgovornost za stvaranje sistemskih rizika.

Oni su postali Uzrok i Rješenje financijskih kriza, kojima nema pribježište ostatak Čovječanstva, koje snosi ovaj teret kao rezultat njihovog ponašanja.

Ova Deklaracija o Novčanoj Nezavisnosti je izravan odgovor uzastopnoj manipulaciji i razaranju koje ima ishodište u namjernom srozavanju Vrijednosti širom čitavog čovječanstva.

Mi, dolje potpisani, posvetit ćemo svoje živote gradeći mreže i sustave koji obnavljaju značenje Vrijednosti te izravno osporavamo ovlasti onih koji teže uništavanju Vrijednosti.