Yatırımcı Profilleri

in #cryptocurrency3 years ago

BTC son 6 ayda bir ileri 2 geri modunda seyrediyor. En son 1 hafta önce 9750$ civarından 8k'lara saldı ve haliyle altcoinlerde de aşağı doğru bir salınıma neden oldu. Peki bu tedirginlik yatırımcılara neler yaptırıyor?

 1) Ölümüne #HODL diyen yatırımcılar.  Ne de olsa BTC durulunca piyasa geri toparlanacak diye zararına satış yapmayanlar. 

************************************************************************

 2) Her aşağı salınmada #BTC bu sefer kesin XXXX'lere düşecek diyen ve bu iniş çıkıştan bunalıp bu işe girdik onuda batırdık diye düşünüp yatırımını çeken yatırımcılar. 

************************************************************************

 3) #BTC 'nin yine XXXX'lere düşeceğine inanan ancak geri toparlama sürecine hızla gireceğini düşünüp, yatırımını borsada fiyatı 1$'a sabitlenen #USDT 'ye çekip pusuda bekleyen yatırımcılar.

************************************************************************ 

 4) Elindeki #BTC ve #altcoin 'leri #HODL diyerek bekleten ancak inandığı coinlerin fiyatı gözüne alım fırsatı olarak göründüğü için yatırım miktarını arttıran yatırımcılar. 

************************************************************************

 5) Her şeyden habersiz, ne alsak düşüyor deyip, gün içinde her düşeni satarak 4-5 coin değiştiren ve zarara zarar katan yatırımcılar. [Yukarıdaki 4 maddeye yorum yapamam, herkesin kendine kalmış seçeneği ama bunu kesinlikle tasvip etmiyorum] 

************************************************************************

 Sizin yatırımcı profiliniz hangisi? 

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by AirdropSinyal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @coingump! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment
You got a First Reply

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @coingump! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!