AV Shares——Blockchain-based global AV industry ecosystem

in #cryptocurrency3 years ago (edited)

AV Shares 基于区块链的全球AV产业生态系统

Blockchain-based global AV industry ecosystem
AV.com Blockchain based AV-display platform
AV fund Vertical fund for AV industry
AV committee Decentralized premium content evaluation org.
AV raise AV production crowdfunding
AV star “Celebrity charm” operating system
AV smart Smart system for AV
Login to acquire candy, AVS!
https://av.com/?me=c3JDC6
()