Belarus Kripto Para Yasası

in #cryptocurrency3 years ago

Herkese Merhaba,

Size Belarus'ta geçen sene çıkan kripto para yasasından bahsetmek istiyorum. Yasanın bence çok fazla eksikleri var.

Belarus'ta devlete bildirimde bulunmadan bireysel olarak madencilik yapmak, kripto para alıp satmak yasalarca serbest bırakıldı. Zaten Belarus'ta pek dillendirilmese de madencilik oldukça yaygın. Yazılımcıları ile ünlü bir ülkede farklı bir şey beklenemezdi değil mi?

Kripto para yasasındaki en büyük eksiklik ise şirketlere getirilen özgürlük adı altındaki kısıtlamalar. Yasada şirketlerin devlete bildirmeksizin kripto para alabileceğinden bahsediliyor ancak madencilik, bulut madenciliği yapabilmek ve ICO çıkarabilmek için Belarus Teknoloji Parkına üye olmak zorundalar. Hatta seminer vermek için bile üyelik şartı aranıyor. Şirketlerin üye olmak için belirli prosedürleri yerine getirmeleri gerekiyor ve onay süreci 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Ayrıca risk sermayesini de ortaya koymanızı bekliyorlar. Risk sermayesini ortaya koymak, yeni girişimler için oldukça zor bir kriter (Daha önce 500 bin dolar sermaye bekliyorlardı o kriteri kaldırdılar.).

Madencilik faaliyetini bireysel olarak serbest bırakıp, şirketlere kısıtlamaları çok ironik değil mi?

Aslında durum şu, bazı firmalar teknoloji parkına üye firmalar aracılığı ile faaliyet yürütmeye çalışıyor. Bu durum da üye olmayan firmaları teknoloji parkındaki firmalara bağımlı hale getiriyor.

Belarus dünyada ilk kripto para yasasını çıkaran ülke olmasına rağmen ne yazık ki yasanın iyi hazırlandığını belirtmek güç.

Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı Belarus, kripto para girişimciliği için cazibeli bir yer olmaktan çıkıyor. Teknoloji parkı ile yaptığımız görüşmelerde yasanın daha detaylı olacağını ve yeniden düzenlendiği bilgisini aldık. Yeni düzenlenen hakkında da zamanı gelince bilgilendiririm.

Dip Not: Belarusluların 2018 yılı başındaki verilere göre 2 milyar dolar kripto para yatırımı bulunmaktadır.

Sort:  

Teşekkürler bilgilendirme için . Elinize sağlık .

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.

Congratulations @turchanka! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @turchanka! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!