DATABLOCKCHAIN | Herkes İçin Veri

in #datablockchain3 years ago

DataBlockChain; büyük, küçük fark etmeksizin tüm işletmelerin ve bireylerin veri sağlama şekillerini değiştirerek, herkes tarafından erişimini demokratikleştirerek, hızlı ve kolay bir biçimde erişebilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu sayede sadece büyük holdinglerin maliyetlerden dolayı erişebildiği bu büyük veri pazarına, küçük şirketlerin ve hatta bireylerin da ulaşabilmesini amaçlıyor. Bu sayede yaklaşık olarak yıllık 500 milyar dolarlık bu sektör tahmin edebileceğiniz gibi küçük şirketlerin gelirlerini arttırabilmesi adına büyük bir fırsattır. Ayrıca firma uluslararası genel koruma yönetmeliği kanunu da dahil olmak üzere geçerli olan tüm gizlilik kurallarına harfiyen uyacağını garanti etmiştir.

Bilgisayar terimi olarak data yani Türkçe’de veri diye ifade ettiğimiz kavram kısaca dijital ortamlarda üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel bir terimdir. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi, internetin hızlı gelişmesi ile günümüzde dijital ortamda bilgilerin, verilerin önemi büyük ölçüde arttı. Bu doğrultu da dijital ortamlarda bir çok kavram bilgi kirliliği olarak anılmakta. Bu kirlilikten anlamlı verilerin çıkabileceğini düşünen şirketler zor ve pahalı yollardan edindikleri bu bilgileri, büyük şirketlere çok daha yüksek fiyatlara satmaya başladılar. Bu nedenle büyük ve küçük firmaların arasındaki uçurum daha da açılmış oldu.

DataBlockChain, verileri herkese açmayı planlıyor. Bunu yapabilmek için kendilerine 5 hedef belirlemişler.
Veri kaynak sağlayıcılarının erişimlerini güçlendirmek ve para kazanmalarını sağlamak,
Veri sağlayıcıları için tam şeffaflık, izlenebilirlik ve denetlenilebilirlik sağlamak,
Son kullanıcı ve veri kaynağı arasında güven oluşturmak,
İşletmelere ve tüketicilere kalitesi doğrulanmış veriler vermek,
Son kullanıcılara basitleştirilmiş hızlı ödeme ve kullanımı kolay bir ara yüz sağlamak.

DataBlockChain, veri endüstrisindeki gerek veri talep edenlerin, gerekse veri sahiplerinin hedef ve sorunlarını anlayarak, piyasadaki kilit problemleri çözerek, tam teşekküllü bir çözüm sunma istemektedir. Buradaki problemler verilerin doğruluğu ve güvenilirliği, bu veri kümelerinin depolanma maliyetleri ve aynı zamanda gizlilikleri gibi onlarca parametreyle bu verilerin satın alınması fahiş fiyatlara ulaşmaktadır. Aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) veri pazarına girmelerinin önünde büyük bir engel olur.
DataBlockChain, veri sahibi, veri müşterisi ve veri depolayıcı için karları maksimize etmekkle kalmaz, veri kullanım ve ödeme için de ayrıca açık ve şeffaf bir ortam oluşturup denetleyecektir. Kendi özel tescilli verilerini, dünya çapındaki pek çok resmi, endüstriye özgün, oylama kayıtları, emlak verileri, kredi büroları gibi pek çok veri tabanı ile birleştirerek, eşsiz ve anlaşabilir veriyi hem şirketler hem de bireyler için, hem müşteri kazanma hem de müşterilerini koruma maksadıyla kullanabilir hale getirecekler. Bu konuda titizlikle çalışıp verilerini müşterileri için; teşvik edici, şeffaf ve güvenli hale getirmenin yanı sıra verilerini kontrol edilmiş, basitleştirilmiş ve teknolojik olarak üst düzey olarak müşterilerine sunuyor.

DataBlockChain verilerini, endüstriyel standartların üzerinde toplar, düzenler ve analiz eder. Tüm bu işlemler bu sektörde yıllarını geçirmiş profesyonel ekip ile geliştirilmiştir. Mevcut veriler, 300 milyondan fazla temel tüketici dosyası, 450 milyon bireysel, 109 milyon kurumsal internet kullanıcı dosyası, yaklaşık 180 milyon mobil kullanıcı kaydı, 185 milyon seçmen kaydı ve daha milyonlarca niceleri. Aynı zamanda dünya çapındaki diğer büyük veri sağlayıcıları ile anlaşma aşamalarındalar. Burada hedeflenen olabildiğince çok veriye mümkün olan en güvenilir kaynaklardan edinmek.

DataBlockChain'in teknolojik altyapısını incelediğimizde, bütün veri kaynaklarını incelemek ve bu kaynaklara ait güven puanları oluşturma için açık kaynaklı Akıllı İndeksleme Motoru (AİM) kullanıyor. Bu motor çalıştığı sürece kaynaklarını sürekli tarar ve puanlarını tekrar tekrar değerlendir. Bu sayede kaynaklarının kalitesini sürekli yüksek tutar. Daha yüksek bir güven puanı, veri kaynağı ortakları için daha yüksek ödemeler yapılmasını sağlar. Veri kaynağı iş ortakları ve verileri birbirlerinden ayrıdır. Sadece akıllı indeksleme motoru hangi kaynağın hangi veriyi sağladığını bilmektedir. Böylece verilerin gizliliğinin yanı sıra, veri ortaklarının da gizliliği korunur. Tüm ödeme işlemleri blok zincir üzerinden yapıldığı için veri kaynağı ortakları ödemelerin derhal ve değişmez olduğuna güvenebilirler. AİM'in yapay zekaya dayalı akıllı teknolojisi algoritmalarının neticesinde, sürekli farklı analizler uygular. Bu nicel değerlere ek olarak niteliksel olarak da analizler uygular. Değerlerindirmelerinde kaynaklardan verilerin çekimi hızını, kaynakların kalitesini, diğer kaynaklarla eşleştirerek tutarlılıklarını ve güncelliğini dikkate alır. AİM, BDC ORacle adı verilen akıllı Blockchain Oracle üzerinden veri kaynaklarına bağlanır. Oluşturulan akıllı kontratlar ile tam izlenebilirliği için BDC ORacle imzalarını içerirler.

Sistem şu şekilde hareket etmektedir. Kayıt olduktan sonra, müşteri Blockchain.io'da oturum açarak bir hesap ve kullanıcı profili oluşturur. Kendine ait bir DBC cüzdanı oluşturur. Müşteri bu cüzdana başka bir borsadan ETH atabilir burada ve ETH - DBCCoin takasını gerçekleştirebilir. Müşteriye ihtiytaç duyduğu veriler için ödemesi gereken bir teklif oluşturulur. Müşteri veriyi satın alır ödemesi ise DBC cüzdanı üzerinden yapılır. Parayı gönderen ve veriyi alan akıllı kontral çalışır ve müşteri veriyi alıdğında, kaynak sağlayıcı parayı alır ve kaynak DBCC'lerinin isterse dolara isterse de ETH dönüştürebilir.

DataBlockChainDBCCoin
1 DBCCoin0.12 USD
Platform:Ethereum
Token Tipi:ERC20
Kabul edilen para birimi:ETH
Softcap:10.000.000 USD
Hardcap:50.000.000 USD
Satış için mevcut token sayısı:591,600.000 DBCCoin
Çıkarılan token sayısı:870.000.000 DBCCoin

Tüm satılmayan tokenlar yakılacaktır.

Website:https://www.datablockchain.io
Whitepaper:https://www.datablockchain.io/pdf/whitepaper.pdf
Telegram:https://t.me/dbcio
Twitter:https://twitter.com/DBC_IO
Facebook:https://www.facebook.com/datablockchain/
Bitcointalk Username:myortvyje
Bitcointalk Profile:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1435034

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50988.33
ETH 4357.29
BNB 585.22
SBD 6.22