You are viewing a single comment's thread from:

RE: Lerne Esperanto mit der Bibel - 1. MOSE 1

in #deutsch4 years ago (edited)

Saluton kaj bonvenon je steemit. Ĉu vi mem faris la tradukon? Ŝajnas al mi vi uzis la traduko de Zamenhof. Tiam vi nepre devas atentigi pri tio.
Mi antaŭĝojas vidi aliajn artikolojn de vi. Bonan tagon.