Influencer Zijn Is Een Resultaat... Geen Doel. | Jelle Verdoodt Vlog #2


Als persoon online invloed creëren is mogelijk, maar er effectief geld mee verdienen... That's a whole nother story. En wat er het meeste mee te maken heeft, is TALENT.

In deze vlog:
00:23 het idee van 2brand.be: micro-influencers activeren.
01:52 fighting monkey
03:15 zero moments
03:56 hoe influencer worden en geld verdienen?

PS: zit je zelf met een vraag die je me wil stellen?
Stuur ze me via Instagram, en misschien beantwoord ik ze in mijn Vlog!

De komende maanden ga ik meer laten zien wat ik doe en vooral léér als persoon, als storyteller, als creative marketeer, en als ondernemer met mijn nieuwe business, Studio Sunday; een creatieve studio rond digital storytelling.

Ik apprecieer het nu al enorm dat je naar deze en mijn andere video's kijkt, abonneert, en jouw learnings deelt met wie het nodig heeft om ze te horen. Ik leef van je comments, dus stuur me een 'hey' als je even tijd hebt ;-).


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations @jelleverdoodt! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16