" ภูลังกา สัมผัสสายหมอก จังหวัดพะเยา "

in #dlike3 years ago

share-with-dlike.jpg

อากาศแบบนี้ ขอพาเพื่อนๆ เก็บกระเป๋าไปแหวกม่านทะเลหมอกด้วยกันกับเราได้ที่ ภูลังกา สัมผัสสายหมอก จังหวัดพะเยา เหมาะกำกับออกไปเที่ยว เก็บเกี่ยวบรรยากาศดีดี ธรรมชาติที่งดงาม ไม่ว่าจะไปกับแฟน หรือไปกับ...


Source of shared Link

Sort:  

Like to enjoy a lot of beautiful places, birds fly

I am very enjoy there, thank you.

สวยงามน่าไปมากครับ

เป็นอีกที่ที่ไม่ควรพลาดค่ะ

วิวสวยมากเลยค่ะ👍

ใช่ค่ะ น่าไปสัมผัสมากๆเลย

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.08
JST 0.057
BTC 47365.31
ETH 3950.42
BNB 549.49
SBD 5.65