Biskup Wincenty Kadłubek, błogosławiony Kościoła Katolickiego - twórca ubeckich rzygowin

in #dlike2 years ago

Shared From Dlike

Oj panie Michalkiewicz, walnij się pan w łeb. Nie lubisz pan Bieszka, pana sprawa, ale nie fałszuj pan historii. Nie oczerniaj tych którzy starają się dociec prawdy.

Ja myślę że pan Michalkiewicz nawet nie wie o tym że Kadłubek był biskupem, bo gdyby wiedział to by mu się jakaś lampka zapaliła i co najmniej zmieniłby swoją chamską narrację. Posłuchajcie sami (35:14)

Zapamiętajcie to co powiedział o Kadłubku i kliknijcie w link.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.166
BTC 62773.48
ETH 2442.28
BNB 548.20
SBD 8.74