Co z tą Anonimowością w Brave Browser?

in #dlike2 years ago (edited)

Shared From Dlike

Od dłuższego czasu w sieci narasta temat, czy korzystanie z Brave Browser jest anonimowe, czy też nie. Spora część treści na stronie internetowej Brave omawia sposób, w jaki przeglądarka nie gromadzi danych osobowych i ogólnie rzecz biorąc, w jaki sposób wspiera anonimowość i prywatność.

Zapraszam zainteresowanych tematem do zapoznania się z dalszą częścią wpisu : )


Shared On DLIKE

Sort:  

A jak znaleźć dalszą część wpisu?
Brave używam już od jakiegoś czasu więc temat mnie interesuje

Cześć
Link jest udostępniony przez platformę Dlike aczkolwiek podrzucam Ci go również tutaj ; )

https://szymonwsieci.pl/brave-browser-anonimowosc/

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37834.52
ETH 2535.34
USDT 1.00
SBD 3.98