Jaki wpływ na cenę bitcoin ma wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami?| Szymon w Sieci dla BitHub.pl

in #dlike2 years ago

Shared From Dlike

Serdecznie zapraszam do kolejnej mojej publikacji na portalu BitHub.pl

Ceny walut kryptograficznych zawsze podlegały ogromnym wahaniom. Jaki wpływ na cenę Bitcoin ma wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami?

Czy napięta obecnie sytuacja gospodarcza oferuje inwestorom możliwość generowania zysków z wykorzystaniem walut kryptograficznych? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 49237.12
ETH 4269.78
BNB 575.25
SBD 6.13