Tools for Creators - Comming Soon - Steemitlabs.com [ENG/PL]

in #dlive4 years ago (edited)

topnew.png

us.png We will bring up tools that creators needs!

In the near future, We plan to public a website where We will be sharing useful tools for creators. Including:

Tools for streamers

 • Alerts (New Upvote, New Gift, New Follower etc.)
 • Overlays (Chat, Last Follower, Last Upvote etc.)
 • Targets (Upvote, Followers, Gifts etc.)
 • Counters (Followers, Upvotes, Viewers etc.)

Tools for bloggers

 • Scheduled posts
 • Audience analytics

Is it all?

No, they are only example tools what we plan to add in the future with the development of our site. These list can change in any time.

Couple words from creator

My name is Maciej and im from Poland, my profile on steemit is @Statyw. Im studying informatics, I like programming websites but I'm also gamer, Im playing among others in CSGO and GTA5. I learned programming by myself, I didn't watch tutorials on the internet, I preferred trial and error method. I want to enrich the steemit community with my work, I hope you like it. I apologize for all grammatical mistakes it's not my main language.

When the tools will be available?

The work is still going on, but the first version should come out in a few days. Follow this channel to not miss new posts and give upvote if you like this.

separator.png

pl.png Dostarczymy narzędzia których twórcy potrzebują!

W najbliższym czasie planujemy udostępnić stronę na której będziemy udostępniać narzędzia przydatne dla twórców między innymi:

Narzędzia dla srteamerów

 • Alerty (Nowy Upvote, Nowy Prezent, Nowy Follower itp.)
 • Overlaye (Czat, Ostatni Follower, Ostatni Upvote itp.)
 • Cele (Upvotów, Followerów, Prezentów itp.)
 • Liczniki (Followów, Upvotów, Oglądających itp.)

Narzędzia dla blogerów

 • Planowanie postów
 • Analityka odbiorców

Czy to wszystkie funkcje?

Nie to są tylko przykładowe funkcje które planujemy dodawać wraz z rozwojem naszej strony. Lista może się zmienić w każdej chwili.

Słowo od twórcy

Nazywam się Maciej i jestem z Polski, mój profil na steemit to @Statyw. Jestem studentem informatyki, lubię programować strony www ale również jestem graczem, gram między innymi w CS:GO, GTA5. Programować nauczyłem się sam, nie oglądałem poradników wolałem metodę prób i błędów. Chcę wzbogacić społeczność steemit swoją twórczością, mam nadzieję że się spodoba.

Kiedy narzędzia będą dostępne?

Prace ciągle trwają lecz pierwsza wersja powinna wyjść za kilka dni. Followuj ten kanał aby nie przegapić nowych postów oraz daj upvote jeśli ten post ci się spodobał.

separator.png

Sort:  

Scheduled posts is what I am waiting for. That would be great. Good post

I would love scheduled posts too. Since we are traveling, sometimes it is very late before I finish writing and would rather post an article at a later time.

[BOT] Witamy steemitlabs na #polish, tagu używanym przez Polaków do publikacji polskich treści w ekosystemie Steem (np. Steemit czy Busy). W ekosystemie Steem wspiera się oraz nagradza się nową i autorską twórczość.

 • Plagiaty oraz kopiowanie cudzej twórczości są niemile widziane przez społeczność i mogą doprowadzić do ukrywania wszystkich publikowanych postów danego użytkownika.
 • Wszelkie szczegóły związane bezpośrednio z twoim kontem i twoimi postami znajdują się na steemd.com.
 • Posty zawierające takie rzeczy jak nagość, pornografia, wulgaryzmy czy przemoc powinny zawierać dodatkowo tag #nsfw (Not Suitable/Safe For Work).
 • Wiele ciekawych i bardziej szczegółowych informacji można przeczytać w FAQ dla zupełnie początkujących użytkowników Steemit.
 • Parę dobrych praktych na temat zachowania na steem przeczytasz tutaj.
 • Posiadamy polski serwer Discord.
 • Istnieje polski kanał na oficjalnym czacie, który wymaga osobnej rejestracji.
 • Jeżeli chcesz ładnie formatować swoje posty, to spójrz na poradnik stworzony przez społeczność Markdown.
 • Przegląd wydarzeń i informacje o polskich, steemowych tagach, możesz znaleźć na @kurator-polski.
 • Lista wszystkich tagów wykorzystywanych przez polskich użytkowników znajduje się tutaj
 • Tutaj uzyskasz parę informacji nt. wspierania danych tagów tematycznych przez kuratorów.
  Jeżeli uważasz, że glos bota jest niesluszny, napisz to pod tym komentarzem.

@steemitlabs, I gave you an upvote on your first post! Please give me a follow and I will give you a follow in return!

Please also take a moment to read this post regarding bad behavior on Steemit.

Nice Post.

Nice!! Scheduled post is what I am waiting for <3

Scheduled Posts would be really awesome! :3

Good Post, hope it will work. Waiting for the update!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 48285.06
ETH 4042.61
BNB 562.79
SBD 5.91