UPDATE: v0.06 - Back-End Update - Steemitlabs.com [ENG/PL]

in #dlive3 years ago (edited)

topne2w3.png

Back-End update for better functional of the site!

separator.png

Change Log

v0.06

 • Back End
  • Rewrited 80% of code for better functional
  • You shouldn't miss any upvote after this update
  • Labels are loading much faster now
  • Fixed bug with version checking
  • Preparing for adding "Scheduled Posts"
  • Preparing for adding "Dashboard"

separator.png

Lista Zmian

v0.06

 • Back End
  • Przepisano 80% kodu dla lepszego funkcjonowania
  • Nie powinieneś przegapić żadnego upvota po tej aktualizacji
  • Etykiety ładują się teraz o wiele szybciej
  • Naprawiono błąd ze sprawdzaniem wersji
  • Przygotowania do dodania "Zaplanowanych Postów"
  • Przygotowania do dodania "Dashboardu"


steem.chat , steemprojects.com

Sort:  

Siema mam problem. Po kilku próbach zmian moich alertów podgląd się zfreezował (cały czas kręci się ładownie) i nie mogę nic zmienić. Proszę o pomoc.

Witam, w jakiej zakładce występuje ten błąd?

W zakładce "Alert Box". Dodam też, że próbowałem relogować, a także używać innej przeglądarki (a nawet kilu) i nic nie pomaga. Inne zakładki działają bez problemu, na alert box cały czas ładowanie.

Screen: https://imgur.com/a/9XVeiQJ

[edit] próbowałem również requestu nowego tokena bez rezultatów

Proszę sprawdzić teraz, myślę że problem został rozwiązany :)

Jeszcze jak! Dzięki wielkie.

Napotkałem jeszcze jeden bug. Chcąc wgrać custom sound followa/upvote wybrałem zły. Nie mogę teraz wybrać innego, wyskakuje błąd "That file format is not allowed 2."

Hello it is very usefull site. i started use of some of them . can you add to show gifts in event list too. Thank you @steemitlabs

Can you add more details, i think that event list shouldn't have gifs.

@steemitlasbs Sorry i mean gifts when peopel donate you like heart rings hugs

This function will be added in future updates.

Congratulations @steemitlabs! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57684.07
ETH 4591.62
BNB 627.38
SBD 7.24