Sort:  

Aman hocam biraz dinlenin 😁

ahaha :) dinlenmek istiyor insan ama sartlar el vermiyor vala azizim :)

Altcoin alım satımında az bir kar alayım aynen böyle oluyorum 😄

dimi :) bazen yemek yemeyi unutuyorum ben borsada takılırken :)

Çılgın kedi :)

if you do like this with your pc...you are going to lose more money...😝

sometimes everybody compulsorily does :)

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54610.94
ETH 4084.73
BNB 604.30
SBD 7.12