Sort:  

trabzonu görünce yorum atayım dedim. @kusadasi'ni takip et oradaki projelerede katıl bence.

Başarılar 👍

Basarılar..

Jajaja very good!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57397.14
ETH 4325.04
BNB 609.29
SBD 6.99