Sort:  

baştan sona dinledim toplantı kaydını şimdi, yeni bitti. topluluk hesabı oluşturma konusunda benim de bir takım çalışmalarım vardı burada konuşulduğunu görünce sevindim. ne kadar fazla olursa o kadar daha düzenli hareket edilebilir bu konularda. güven konusu olacağını da sanmıyorum zira wallet kaydı ve geçmişi herkese açık.

bu toplantıyı arkadaş söyledi bana bugün ama bir sonrakine katılmak, dinlemek isterim ben de. discord kanalına da üyeyim zaten.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35695.83
ETH 2500.82
USDT 1.00
SBD 4.04