Sort:  

Yoo rica ederim.. Bunu görmeden ink-water olayına değiştirmiştim zaten..
Burada görünce şaşırdım sadece, o kadar ;)

Pekala 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48901.59
ETH 4149.96
BNB 545.21
SBD 5.72