You are viewing a single comment's thread from:

RE: Retro Gaming [NES] - Popeye

in #dtube2 years ago

I pomyśleć, że to mógł być pierwotnie "Donkey Kong" , ale Nintendo nie udało się wykupić licencji.

Ale jak to mówią, co się odwlecze...

Sort:  

to nie uciecze, za nowsze gry ciężko mi się zabrać, chciałbym pograć w coś co dało by mi frajdę na dłużej.