Good reason to wake up early / Dobrý důvod si přivstat

in #dtubelast year (edited)


So, my confession is...I'm addicted to sunrises. I love them, adore them. I don't mind whatsoever waking up early just to witness this mesmerising beauty.

Not all people seem so keen though, as the whole beach is always only for me and my beloved doggy. :)

Sunrises fulfil me with peace, tranquillity and hope.

Whilst watching sunrises I meditate and then dance or do yoga. And then go for a swim.

I haven't experienced anything better in my life.

The best part of the day.

The new beginning.

Enjoy the short video and make sure you have sound on! ;)

-“There's a sunrise and a sunset every single day, and they're absolutely free. Don't miss so many of them.”
― Jo Walton-

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Přiznám se. Jsem závislá na pozorování východů slunce! Miluji je, zbožňuji je. Vůbec mi nevadí si ráno přivstat a jít pozorovat tuto krásu.

Ne všichni ale evidentně sdílí můj názor, protože vždy je celá pláž jen pro mě a mého psíka. :)

Východy slunce mě naplňují mírem, klidem and nadějí.

Během sledování východů slunce medituji a tancuji nebo dělám jógu, a pak si jdu zaplavat.

Nikdy jsem nezažila nic lepšího.

Nejlepší čast dne.

Nový začátek.

Užijte si videiko a ujistěte se, že máte zapnutý zvuk ;)

-"Východ a západ slunce jsou každý den a úplně zdarma. Nenechte si jich mnoho ujít."
Jo Walton-


https://www.instagram.com/janathedreamer/


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png

great. thanks! :)

Východ slunce je krásný. Jednou jsem kvůli němu vstal v Chorvatsku před pátou ráno a vyrazil do hor. Východ slunce jsem neviděl. Vyšlo za kopcem. Ale bylo tam krásně :-)

mně se tento týden podařilo přivstat si 5x za sebou a jít si zaplavat se psem při východu slunce...vždy když si takhle přivstanu tak se mi tak nechce z postele ale pak jsem ráda, že jsem se 'dokopala', opravdu to totiž stojí za to (a odpoledne si dát šlofíčka můžu vždycky! haha) :-)

Tak to je fajn :)

Congratulations @janathedreamer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

that's great! thanks :)