Uruguayan coast & Buenos Aires visit December 2018/January 2019 Family trip

in #dtube2 years ago (edited)


Some time ago my sister and our uncle visited me here in Uruguay. Here is a short summary of the great time we spent together ♥

Před nějakým časem mě tady v Uruguayi navštívila moje sestra a náš strejda. Toto je krátký souhr toho jak jsme si náš společný čas skvěle užili ♥

https://www.instagram.com/janathedreamer/


▶️ DTube
▶️ YouTube