Colours 2019 - Elisapie

in #dtubelast year (edited)


Videa z Colours 2019 #1 den 2. - 18.7.2019

Po delší odmlce, kdy jsem se potřeboval na dovolené odprostit od všech počítačů a jiných elektronických věciček. se vracím s videi a drobným povídáním k nim z letošních Colours.
Prostě pro všechny, kteří jsou na to za ty roky tady na Steemu ode mne zvyklí, a divili se, že jsem se odmlčel po prvním textu o Colours ;-).

Elisapie - Arnaq

Výborná inuitská písničkářka ze severu Kanady, která před každou písničkou lamentoval nad tím, jak původní obyvatele severní části Kanady "noví" Kanaďané utlačují, jak jsou důležité silné ženy atp. Na tyhle kecy jsem tu však nebyl, a ani jsem to víceméně nevnímal. Na co jsem tu přišel, byla výborná muzika s nepřehlédnutelnou nástrojovou sekcí... Krása v jednoduchosti.

K této písni doporučuji shlédnout i velmi povedený videoklip

Protože ji mám tak rád, tak jsem si koupil i její CD (digitální album) - vy můžete taky na https://elisapie.bandcamp.com/


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations @shebe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations!


This post has been granted a 100% upvote, courtesy to @wokeprincess, from BlissFish!
Enjoy the Bliss!

Join us on Discord!
Upvote this post to help the minnows win a bigger upvote!

Hi @shebe!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.473 which ranks you at #18167 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 540 places in the last three days (old rank 17627).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 164 contributions, your post is ranked at #125.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • You have already convinced some users to vote for your post, keep trying!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

dík za písničku ta je super :)

Nemáš zač ;-).

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13570.31
ETH 390.85
USDT 1.00
SBD 0.98