Colours 2019 - Richie Hawtin

in #dtubelast year (edited)


Tak a je to tady zase Colours.

Tentokrát nebudu moc popisovat, nemám na to čas, protože jsem v práci a hned po ní jedu zase na místo ;-).
Z prvního dne jsem shlédl pouze Richieho, MØ a Florence and The machine.

U Richieho je to taková jeho temná klasika. MØ byla docela fajn, protože až tak nekecala, i když to úplně bez keců nebylo, ale byla to taková ta klasika - fucking amazing atp. Kdežto u Florence mne ty kecy o tom, jak se máme všichni ke všem chovat jako největší kamarádi, že se máme mít všichni rádi atp. mne fakt lezlo krkem, tak jsem, i když vcelku nerad, protože její songy mám hodně rád, z jejího koncertu asi po půl hodině odsvištěl domů, bo zítra/dneska je taky práce a jsou tu další věci, které bych chtěl taky na Colours vidět, a nechtěl bych při nich spát...


▶️ DTube
Sort:  

Congratulations @shebe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 32000 upvotes. Your next target is to reach 33000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Hi @shebe!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.451 which ranks you at #18471 across all Steem accounts.
Your rank has improved 33 places in the last three days (old rank 18504).

We curated this post of yours in our last Algorithmic Curation Round, which included the curation of in total 173 contributions. Unfortunately, your post ranked last, at #173.

Evaluation of your UA score:

:* Only a few people are following you, try to convince more people with good work.

  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13563.52
ETH 388.15
USDT 1.00
SBD 0.98