Colours 2019 - Rány Těla

in #dtubelast year (edited)


Videa z Colours 2019 #3 den 3. - 19.7.2019

Zase se tady vracím ještě ke Colours 2019, kdy Vás tentokráte nechci ochudit o další video ze třetího dne Colours. Po HF21 jsem zjistil, že se nevyplatí nikomu používat boty a to ať už kvůli snížení příspěvků za post kvůli zvětšení příspěvku kurátorům nebo kvůli tomu, že se za hlasy od botů tvrdě platí downvotováním od ostatních...

Rány Těla - Rosa

Rány těla patří k legendárním jménům, ale myslím, že se o nich až na alternativní scénu moc neví. Začli spolu někdy v polovině 80. let 20. století, na počátku devadesátých let se už jednalo o zavedenou klubovou jistotu. Po jánevímanikolikaletech jsem je zase viděl teď na Colours. Trošku mne dostával, dle mého názoru nepřílieš povedený zvuk, což jsem ale přikládal na starosti spíše umístění pódia Full Moon Stage, protože si myslím, že to není úplný ideál pro čistý zvuk.
Jinak tuhle pecku - Rosa jsem zaslechl až někdy v březnu tohoto roku (kaju se za to :-)) jinak bych ji dal do nejlepších skladeb roku minulého. Takový Nick Cavevovsky temná záležitost, která se tomuto temnému pojetí Nicka Cavea and The Bad seeds z osmdesátých let dosti podobá

Pro ty, kteří mají rádi Nicka mohu doporučit klip, který jsem na youtube našel...

Sort:  

View or trade BEER at steem-engine.Hey @shebe, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

View or trade BEER at steem-engine.Hey @shebe, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

Hi @shebe!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.640 which ranks you at #15708 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 126 contributions, your post is ranked at #81.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Congratulations @shebe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 37000 upvotes. Your next target is to reach 38000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13404.25
ETH 384.47
USDT 1.00
SBD 0.98