Colours 2019 - Rag'n'Bone Man

in #dtubelast year (edited)


Videa z Colours 2019 #2 den 2. - 18.7.2019

Tady je další video z letošních Colours z jejich druhého dne.

Rag'n'Bone Man - Skin

Výborný zpěvák popových hymen z Anglie, který dostal spousty cen mj. Brit Awards za rok 2017. U mne si na koncertě vysloužil přezdívku čmelda brunda, podle čeho ani nemusím říkat...
Jinak hlas má povedený, vše uzpíval v rámci koncertních mezí. Hodně procítěný zpěv se slzami (jeho) na krajíčku.
Vcelku povedené vystoupení.

K této písni doporučuji shlédnout i povedený originál videoklip

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Hi @shebe!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.474 which ranks you at #18151 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 524 places in the last three days (old rank 17627).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 284 contributions, your post is ranked at #274.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Congratulations @shebe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 34000 upvotes. Your next target is to reach 35000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13570.31
ETH 390.85
USDT 1.00
SBD 0.98