Cirkulum - Ostrava-Poruba 8.6.2019 #2

in #dtubelast year


V tomto postu #2 z Cirkulum festivalu je video na Moz Drums – The lighted drummers, o kterých jsme zase ani já ani zbytek rodiny nic nevěděli, i když jedna naše známá, kterou jsme tam potkali, říkala, že na tom byla se synem a prý to bylo super. K tomuto představení nepředstavení jsme se nachomýtli dosti náhodně, když jsme se přesouvali po té dlouhé ulici směrem od Duo Looky k "Rondlu". Slyšeli jsme zvuky bubnů a rázem jsme se dostali do víru dění :-). Prostě si to ta banda bubeníků rychle probubnovála až k nám... Takhle nějak bych si představoval pohřební průvod vynálezce LED osvětlení, protože i tito bubeníci měli dosti výrazně osvětlené bubny i oblečení.

PS: Pokud máte čas a ještě byste to i stihly do Poruby na hlavní třídu (nebo jak se ta sorela štrase jmenuje), pak vřele doporučuji ať už se jen kouknout nebo případně i něco přispět místním prodejcům ale hlavně umělcům! Čas máte do cca 20h, kdy končí poslední vystoupení.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Krásný průvod, jak za starých časů ;-).

Congratulations @shebe! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 29000 upvotes. Your next target is to reach 30000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Hi @shebe!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 1.809 which ranks you at #30245 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 5 places in the last three days (old rank 30240).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 163 contributions, your post is ranked at #161.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • Your contribution has not gone unnoticed, keep up the good work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 13563.52
ETH 388.15
USDT 1.00
SBD 0.98