Cirkulum- Ostrava-Poruba 8.6.2019 #1

in #dtubelast year


V tomto postu #1 z Cirkulum festivalu je video na Duo Looky – The Happy Hour Show, o kterém jsem ani já ani zbytek rodiny nic nevěděli, ale bylo to super, pro mne hlavně ta část s diváky kteří byli vybráni za spoluúčastníky představení. Pěkná pohodová show, která trvala 45 min...

PS: Pokud máte čas a ještě byste to i stihly do Poruby na hlavní třídu (nebo jak se ta sorela štráse jmenuje), pak vřele doporučuji, ať už se jen kouknout, nebo případně i něco přispět místním prodejcům ale hlavně umělcům! Čas máte do cca 20 h, kdy končí poslední vystoupení.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

pěkné, v minulém roce jsem tam byl taky, a bylo to fajn. Snad i letos bylo co vidět...

Hi @shebe!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 1.807 which ranks you at #30263 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 19 places in the last three days (old rank 30244).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 173 contributions, your post is ranked at #166.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.024
BTC 18383.60
ETH 596.52
SBD 1.16