Duolingo: ĉu esperantujo kreskas?

in #duolingo3 years ago

Jes :-) sed malrapide. Mi volas montri al vi kion mi trovis kaj kalkulis.

Aktivaj uzantoj (19-a diferenco: 15-a)

LingvoDiferenco2018-10-012018-09-25
zh-CN4748725976032550116
en424857230772672265241
hi24562136976112414
es211592651258626491427
fr194702008803920068569
ko1779129851322967341
ru1590928933302877421
ja1409748625684848471
tlh9711298513288802
it856081389488130388
hv6684496564489880
id61303316727037
de31531195583411952681
cs3141239394236253
eo1803730693728890
tr134013203171318977
pt47546160394615564
uk270324414324144
el154964941964787
ca51689199689148
gn-182339271339453
pl-219824522824741
ro-263486570486833
hu-409346839347248
sw-424393699394123
cy-493337392337885
nl-NL-55813027541303312
vi-1127606853607980
da-1604563048564652
he-1743857022858765
ga-1895991971993866
sv-203012112041213234
no-BO-9901763591773492

Strigoj (11-a)

LingvoStrigoj
en4782
fr3955
de3526
es3498
it2920
pt1484
sv861
ru830
ja579
dn494
eo446
da444
pl414
nb376
tr356
ga279
zs266
uk264
ro250
el240
ca236
hu136
he135
ko122
cy105
cs97
vi95
sw77
hi65
hv58
gn20
kl16
id11

Kiu lernas Esperanton?

LingvoDiferenco2018-10-012018-09-25
pt45524320638654
es-148303586303734
en-2601383901386502

Fino

Esperanto por anglaj parolantoj kaj hispanaj iĝas malpli populara. Sed nova portugala kurso iĝas pli granda.
Alia afero estas ke Esperantaj lernantoj havas pli da strigoj ol aliaj lernantoj. Ĉu tio signifas ke Esperanto estas pli facila ol la angla?

EN: 72 Milionoj da uzantoj havas nur 4782 strigojn.
EO: 730 miloj da uzantoj havas 446 strigojn.

Sort:  

Congratulations @dotevo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

La angla kurso povas esti ankaŭ ne tre interesa kompare kun la EO-kurso enhavanta tiajn frazojn kiel „Mi fartas bone, ĉar mi havas anason”

Posted using Partiko Android