Otsin eestlasi

in #eesti5 years ago (edited)

Kui me tahame populiseerida #eesti tagi või midagi muud eestiga related, võiksime endast siin märku anda. Koos oma kasutajate väärtustega(including smurfs). Aitame üksteist, ühise eesmärgi nimel.

Sort:  

lolme

Kes on esimene julge?

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43135.54
ETH 3351.12
BNB 501.00
SBD 4.97