ELONCITY Projesi

in #eloncity3 years ago (edited)

ELONCITY nedir?
ELONCITY, dünya enerji endüstrisinde yeni bir proje değil. Blockchain teknolojisini tatbik etmek istiyor.
Eloncity, efor sistemini kendiliğinden elektrik üreten milyonlarca mikrogrid şebekesine dağıtmak istiyor.
Böylelikle elektrik üretilecek ve mahalli olarak 7/24 sağlanacak, sahip olunan efor kaynağı birimleriyle direk rekabet edecektir. Elektrik ücretleri daha şeffaf olacaktır. Ve böylelikle, bütün dünyaya temiz enerji kullanarak efor verebiliriz.
Eloncity'nin ana amacı, herkesi etkileyen üniversal bir meseleyi çözmektir. Eloncity'nin projesi, ananesel enerji sistemlerini milyonlarca kendinden beslemeli mikro ızgaradan meydana gelen efor ağı altyapısı ile değiştirmeye odaklanmakta ve böylelikle yenilenebilir enerjiyi sıklıkla kullanmanın mümkün hale gelebilmesini oluşturmaktadır. Son yıllarda sıcak bir mevzu olan yenilenebilir enerji arz ve talebindeki dengesizliği ele alacaktır. Dünyadaki kişiler, fosil yakıtların azalmasının yanında yenilenebilir enerji imalatının siyasi ve ekonomik sıkıntılarını yaşıyorlar.
ELONCITY, enerji problemlerini çözüme ulaştırmak ve genel olarak insanlığa yarar sağlamak için blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Eloncity teknolojisi, neredeyse ücretsiz olarak elektrik üretilmesine yardımcı olacak, böylece dünyaya uygun fiyatlı temiz enerji sunacaktır.
Eloncity ve POMCube'un kurucusu Andy Li, ChinaCache Teknoloji Direktörü olarak misyon yapan ve Alibaba Cloud'da bilgisayar araştırmacısıdır. 12 senelik deneyiminde ABD'de Cisco içersinde gayret gösteren Andy, malumat alışverişi teknikleri ile ilgili derince bir birikime sahipti ve o zamanın ardından akıllı şebeke erişimi ile ilgili kapsamı geniş incelemeler yaptı. 2014 yılında, Andy, bulut bilişimi ile kontrol edilen yüksek verimli enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine odaklanmış bir şirket olan POMCube'u kurdu. Daha sonra 2018'de Andy, blockchain teknolojisini kullanarak milyarlarca dolarlık küresel elektrik piyasasını yeniden yaratmaya adanan Eloncity'yi kurdu. Elde edilen ürünler sektörde pratik kullanıma sokulmuştur.

ELONCITY Projesi Hakkında Bilgiler
Taipei'de W Otel'de tertip edilen 2018 (22-23 Mayıs) ilk “Zirvenin Blokajı” zirvesinde, Çin'in önde gelen Çinli ekonomisti Jiaming Zhu ve Andy Li doğrultusunda kurulan Yangming Dağı İleri Derneği kurucuları sözleriyle önemli bir konuşma yaptı. Li konuşmasında, merkezi kaynak tüketimi konusunu gündeme getirdi. Güç imalatının desantralizasyonu, nihai kullanıcılar pazarın arz ve talebini dengeleyebilmektedir. Eloncity, enerji maliyetlerini değişik yöntemlerle azaltmak için blockchain teknolojisini kullanmayı tasarılıyor. Li, Eloncity'nin çalışmalarının arkasındaki prensibi izah etti ve kriptografik ekonominin, kendiliğinden enerji ticaretini, mikrogramları teşvik edeceğini anlattı. Ayrıca bir maliyet dengesinin hareketli bir takviye ve talep ile başarılabileceğini de anlatıyor. Li, dağıtım maliyetinin sahip olunan fiyatlardan ne kadar uygun olacağını ve çatıdaki PV sistemlerinin mahalli enerji üretimine ne kadar imkan sağlayacağını göstermek için detaylı bir data dizisi kullandı.
Daha yüksek piyasa rekabeti.
Li, Eloncity protokollerinin gerçek yaşamda uygulanabileceğini ve enerji depolama sistemlerinin temellerini tartıştığını da anlattı.
Eloncity'nin çalışmalarının ve dünya üzerindeki pozitif tesirinin potansiyelini gördükten sonra, iştirakçilerin birçoğu Andy Li ile konuştu ve ileride işbirliğine karşın ilgi alakalarını gözler önüne serdi.
4 Mayıs 1818'de Andy Li, 3 Saatlik Teşebbüsçülük Münakaşa Grubunun “Blockchain'in Global Efor Yeniden Yapılandırılması” konulu bir konuşmacı ve panelist olarak davet edildi.
Yenilenebilir enerjinin kullanılmasının ehemmiyetini tartışmak, yenilenebilir enerji kaynakları global ısınmanın üstesinden gelmek ve enerji çatışmalarını çözüme ulaştırmak için yardım edebilir.

ELONCITY Projesi'nin Ana Özellikleri
Toplumda açık, savunmalı efor ticareti yapmış bir blok platformdur. Blok platformu bu arada ELONCITY topluluğunun küme içindeki efor grubunun kaynaklarını seyretmek için denetlenebilir bir data zemini oluşturmasına müsaade eder. Bu, GHG'siz ya da Fosil Olmayan Yakıt esaslı gücün kendisidir.

Ufak efor kaynağı talebini ahenkli duruma getirmek için müşteri tesislerinde sarfedilen bir akıllı şebeke pil kuvveti depolama sistemidir.
Yerel efor taleplerini tamamlayabilen akıllı ağa bağlı pil depolama sistemi ile birleştirilen Solar Paneller gibi müşteri doğrultusunda oturtulmuş ya da küme takviyeli yenilenebilir yaş kümelerinden oluşur.
Yenilenebilir DC enerjiyi, AC'den DC'ye ve AC'ye dönüşümünden kaynaklanan kayıpları en aza indirerek uygulayan bir küme DC enerji şebekesini barındırır.
Topluluk merkezli program ve tasarlama, toplum ticaretinin sürdürülebilir, yenilenebilir enerji geleceğine kalıcı bir şeklinde ulaşmasını sağlayacaktır.
Toplumun ve çocukların bu iktidar geleceği ile yaşaması için, toplumun yeni iktidar geleceğini açıklamak ve ilerletmek işlek katılımcı parçalara sahip olması mecburidir.
Merkezi yenilenebilir enerjinin devasa çapta kabul görmesini sağlamak için şahsi piyasa zenginliğini harekete geçirmenin hayati ehemmiyeti bulunmaktadır.
Firma, döner kredi fonları kurmak için ekonomik ortaklara, GOVT ajanslarına ve başka çoğu ehemmiyetli hissedarlara katılacaktır.
Döner kredi fonunun emeli, böyle fonlara erişimin olmadığı topluluklarda tasarının başlatılmasına ihtiyaç duyulan ön anapara harcamalarına katılmaktır.
Performans esas tasarıları, başlangıç kredilerini geri ödemek realite ve manalı harcamalar üreterek gerekli değeri gösterecektir.
ELONCITY Ile ilgili Görüşüm:
ELONCITY'nin arkasındaki proje planı heyecan uyandırıcı gözüküyor.
Dünyaya fiyatsız efor vermenin görselleştirilmesi devasa bir yeniliktir, fakat çoğu güçlükle de karşılaşacaktır.
Bu nedenle ELONCITY benim kendi görüşüme göre, üniversal evlat edinme için birkaç sene sürecek olan uzun vadeli bir projedir.
Ama CEO'nun ve kurucu Andy Le'nin arkasındaki takımda, İlk Para Önerisi bittiğinde efor endüstrisinde devrim yapabileceklerini tahmin ediyorum.
Yakında pazara sürülecek olan İlk Para Önerisi detayları için şuan ki durumdan daha heyecanlıyım.
Bu, ELONCITY ile ilgili ek malumat içersinde bir de beyaz kağıda ulaşacak.
Bu yüzden ELONCITY şemasında 2.
güncelleme için benim tarafımdan takipte kalın.

Takım Elemanları;

İletişim Bilgileri;

Daha fazla bilgi için, ziyaret edin:
Bounty Grubu: https://t.me/KrypitalBounty
Eloncity Grubu: https://t.me/Eloncity
Kriptan Haberler: https://t.me/KrypitalNews
Ana Web Sitesi: http://www.eloncity.io
Orta: https://medium.com/eloncity
Telegram: https://t.me/Eloncity
Facebook: https://www.facebook.com/Eloncity
Twitter: https://twitter.com/Eloncity_io
Reddit: https://www.reddit.com/r/Eloncity/
Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4443361

UID: 8915997266
My bitcointalk profil: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1252266

BitcoinTalk Username: akiko6823

Bugün kü #ELONCITY ico tanıtım yazısının sonuna gelirken yazımı sabırla ve dikkatle okuduğunuz için hepinize teşekkür eder, bir sonra ki yeni ico tanıtımında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın…

Sort:  

@akiko6823, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!
Enjoy some !popcorn courtesy of @nextgencrypto!

Congratulations @akiko6823! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56587.49
ETH 4416.53
BNB 614.71
SBD 7.29