Encrybit - nền tảng mới cho trao đổi tiền điện tử

in #encrybit3 years ago

Sự giàu có được đo bằng giá trị của kho báu trong sở hữu của bạn, giá trị của nó trong số những thứ khác và sự chấp nhận chung của nó, đây là những gì Encrybit là cho chúng tôi. Encrybit là một thị trường kỹ thuật số, giá trị miêu tả, độ bền và trên tất cả mọi thứ; một sự khác biệt độc đáo giữa các nền tảng khác với các tính năng khác nhau được giải thích rộng rãi bên dưới.
joxi_screenshot_1541012000194-3.png

ENCRYBIT (ENCX) là gì?

ENCRYBIT (ENCX) là một hệ sinh thái dựa trên blockchain sẽ hoạt động theo các hợp đồng thông minh và các giao thức phi tập trung để thiết lập một nền tảng cho nhiều tùy chọn trao đổi, môi giới và thương mại cho mật mã. như fiat. Nền tảng này sẽ tiếp tục cho phép nhiều dịch vụ tài chính mật mã với ý nghĩ thiết lập một hệ sinh thái tài chính hoàn toàn không giống như các hệ thống truyền thống.
Encrybit không chỉ là một tiền điện tử không giống như các đồng tiền khác mà còn là một nền tảng mà mọi người có thể mua và bán tiền, thông tin và công nghệ cũng như tiền điện tử thông qua trao đổi .Encrybit tạo cơ hội cho các nhà đầu tư và các nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận tương đối trong thị trường mật mã; nó cũng là một hệ thống chiến thắng –win với an ninh, sự tin cậy, minh bạch và trách nhiệm giải trình tất cả những cổ tức hồng chỉ có thể được đảm bảo với Encrybit.

ENCRYBIT bao gồm hệ sinh thái của nó, bổ sung thêm một số cổng chức năng:

  • Tạo điều kiện cho tất cả các giao dịch, thanh toán và thanh toán trong ENCRYBIT
  • Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm nhiều tùy chọn giao dịch, họ có thể kiểm tra các cơ hội thông qua cổng thông tin
  • Cũng cung cấp tiền điện tử và giao dịch fiat thông qua nền tảng trao đổi của họ.
  • ENCRYBIT ví để giữ tiền điện tử, tiền xu ENCX và tiền tệ fiat.
  • ENCRYBIT cho cả người đam mê và nhà phát triển để tương tác và giao tiếp.

Chi tiết mã thông báo

Mã: ENCX

Loại: Tiện ích-mã thông báo

Đơn vị tiền tệ được chấp nhận. : ETH

Bắt đầu ICO. Ngày 7 tháng 1 năm 2019

Kết thúc ICO. Ngày 28 tháng 2 năm 2019

Giá bán. 1 ENCX = 0,2 USD

Loại sản phẩm. Nền tảng

Quốc gia. Hồng Kông

Xem xét cơ cấu thị trường,ENCRYBIT mong muốn xây dựng mạng lưới tốt nhát dựa trên công nghệ của mình.

Chương trình thưởng.

Giảm giá riêng tư - Giảm giá 30%

Pre-Sale - Giảm giá 15%

Giảm giá công khai - Giảm giá 5%

Phân phối mã thông báo.

50% - Giảm giá

2% - Giới thiệu & Tiền thưởng

2% - Cố vấn

11% - Encrybit

10% - Người sáng lập

10% - Cộng tác viên đóng góp sớm

5% - Nhóm

10% - Quỹ phát triển liên tục
0__MuQfHpq1Xx2bh6S.png
0_lnWmdz4YmTgRfqjW.png

Đây là đánh giá sơ bộ của tôi về nền tảng trao đổi này,tôi sẽ trở lại với những bài viết mới về nền tảng trao đổi tuyệt vời này,các bạn hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của tôi vào lần sau,nếu muốn biết thêm thông tin vui lòng xem link bên dưới.
Trang web: https://encrybit.io/
Sách trắng: https://encrybit.io/pdf/encrybit-wp-v1.pdf
Litepaper: https://encrybit.io/pdf/litepaper.pdf
Telegram: https: // t.me/encrybit
Twitter: https://twitter.com/enbofficial

Tác giả: haitran90
Tài khoản của tôi BCT: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2221023

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 36694.78
ETH 2612.35
USDT 1.00
SBD 4.26