ENCRYBIT - SỰ TIẾP CẬN TUYỆT VỜI TRONG THẾ GIỚI TRAO ĐỔI

in #encrybit3 years ago

Encrybit ICO.png

Cuộc cách mạng của công nghệ blockchain từ năm 2008 đã dẫn đến một kỷ nguyên mới của các dịch vụ tài chính dẫn đến sự gia tăng bitcoin như tiền điện tử phi tập trung đầu tiên. Công nghệ blockchain và tiền điện tử đã tạo ra một sự thay đổi công nghệ đáng kể trên toàn thế giới đã tạo ra một tác động tích cực đến vũ trụ của chúng ta mà không có bất kỳ bộ điều khiển trung tâm hoặc ảnh hưởng ngân hàng nào. Sự ổn định của đồng tiền được đưa ra bởi thực tế là một sự đồng thuận của hàng triệu máy tính được kết nối với mạng, được thúc đẩy bởi lực lượng thị trường và dòng chảy tự nhiên của tiền. Một mối quan hệ kinh tế xã hội trong một xã hội kỹ thuật số phi tập trung sử dụng các giao thức mạng đã được thiết lập để giao dịch. Encrybit Exchange đang tận dụng lợi thế của sự thay đổi công nghệ này và sự cạnh tranh hạn chế trong thị trường mở để tạo ra một hệ sinh thái mã thông báo thực tế để nâng cao một nền tảng tiền điện tử trong suốt, mở rộng, không thể phá vỡ và mạnh mẽ. ý tưởng về cuộc cách mạng công nghệ của Blockchain và đầu tư vào tiền điện tử. Để biết đầy đủ hoặc nhiều thông tin về Encrybit Exchange.

Encrybit là một đồng tiền điện tử và nền tảng trao đổi tiền khuyến khích niềm đam mê giao dịch với tính minh bạch.
Encrybit không chỉ là để trao đổi tiền điện tử, nó còn là một nền tảng mà các nhà đầu tư và thương nhân sẽ có thể đạt được và giao dịch niềm đam mê của họ thông qua việc tiết lộ chi phí và giao dịch trong hệ sinh thái của Encrybit.truy cập trang web của dự án: https://encrybit.io/

ENCRYBIT TOKEN (ENCX)

Encrybit đang giới thiệu ENCX Token này sẽ cung cấp cho những người tham gia cấp độ nhỏ và thể chế với quyền truy cập để đóng góp cho dự án này. ENCX là mã thông báo tiện ích được sử dụng cho ICO và các hoạt động trao đổi.

Thông tin về Tổng cung và phân bổ

  • Mã nhận dạng - ENCX
  • Loại mã thông báo - ERC20 Tiện ích
  • Tổng số mã cung cấp - 270.000.000
  • Giá mã - $ 0,2
  • Mũ mềm - 5,4 triệu USD
  • Mũ cứng - 32,4 triệu USD

Tôi có động cơ mạnh mẽ và hào hứng về dự án tuyệt vời này, nó có nghĩa là cho cả cá nhân và ý thức tập thể. Bạn sẽ làm tốt hơn để tham gia đầy đủ vào dự án ... đừng bỏ lỡ vì đó là dự án trao đổi tốt nhất xung quanh.

Đây là đánh giá sơ bộ của tôi về nền tảng trao đổi này,tôi sẽ trở lại với những bài viết mới về nền tảng trao đổi tuyệt vời này,các bạn hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của tôi vào lần sau,nếu muốn biết thêm thông tin vui lòng xem link bên dưới.

Trang web: https://encrybit.io/
Sách trắng: https://encrybit.io/pdf/encrybit-wp-v1.pdf
Litepaper: https://encrybit.io/pdf/litepaper.pdf
Telegram: https: // t.me/encrybit
Twitter: https://twitter.com/enbofficial

Tác giả: haitran90
Tài khoản của tôi BCT: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2221023

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 36694.78
ETH 2612.35
USDT 1.00
SBD 4.26