aamayrikaan hkyaanpeyan

in #esteem3 years ago

kaunggsawko Magic kaungghcwar hpae aatuu aasopar mellpone pyainekarr aatuu aahcawpine hkaunggsaungmyarr, Solomini nhaint uko S raytaut aalan noutkwalmha rahtarrlam aaneetwin aahkyayhkya hkaesai . uko S raytaut aalan yar mha hcatainhkae aahpyit noutsone a lha ny sharninepartaal, Solomini u saung shoet pyaunggshwae hkaesai . aamayrikaanraytaut shuko myarreat shae mhaout aalan nhaint suueat aapyinbhaat pawtwin mellpone nhang aatuu, kaunggmwansawko Magic rae gyaww ke, hosayy Ortiz, hto lamkyaungg eat aatwinpine kaungghcwar kahcarr m hkanhkaerakyaungg bharaungg thoet k satipayyhkaesai hkan taw muu pyeemha, hcaung sine htaat rahtarrlam aapaw aarr hpyint nyhait raan kyaoehcarr raansonehpyat tait u kwarhamhu hpw int lhait hpyang, kaunggmwansaw mhaaw pyinpashoet pyaunggshwaepyee 4 1/4- aashi aaungpwal mimi shar rar lamya pyaawthangya Solomini " aatate hkyaae", myinn hkwal . kaunggsawko Magic hcainmyaoesakya '' hpalarr mhar mimi samee kanyar ko hkyoe hpyet hphoet pahtam u sone myinn hpyitlarhkaesai .

" suu k t k y kyeetway myinn mahotebhuu," bharaungg kapyawwpartaal " darpaymae suu kyeehtwarrlar partaal . darhar nhait u ko a lha ny lha ny paat saisuueat pahtam u sone aakyaain hpyithkaesai, suuhcamsaut aced . "

kaunggsawko Magic pu aaninerashimyarraatwat Beyer myannhuann Figureof 100 kyaw laathkanrashi pyee hkyaanpeyan nhaithku nhaitaarwalmyarraatwat Eclipse Award su myarraatwat htaeet swin hcain hcarr htellshoet wain layeat . 2018 hkunhait kain taut ke darbhe myarraatwat aanargaat aarmahkan eatraykuukaan 1 mharsuu 8-1 mhar htiutsone tait u hkyinn hce rway hkaepartaal .
image
jaannawarrel 25, 2018 twin suu sai aamyoesarr myinnpu 2017 aamayrikaan hkyaanpeyan nhait u- taitnhaittaraabhidharan Old aamaishi

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here