mhar bhone aamai tuutait

in #esteem3 years ago

Tortillas tinepyieat days k rairwal saw a bhhoet paannkaanpaw muutai. hkaant 6 kanay 30 kyawhcaintemetar (12 kyawmha 2.4) aarr aarwalaahcarr aamyoemyoe kwalpyarr .

tortilla myoekwal ( hpyithkyinn, tainnkyauthcwar hcakarrpyaww, tortillas maparbhell) myarrhtelltwin pupusas, pishtones, gorditas, sopes nhaint tlacoyos shipartaal . i rwae karr hpya ny mu, makkaseko, bhay lej aatwat gwar te mar lar, aaall sar bayy daw nhaint hwanduuraut hc twin twaeshi nineparsai . suuthoethar a rar pell, chicharrón, nopales shoetmahote aahkyarr parwainpahchcaeemyarr htany pyeeparpye mha sayy ngaal, htuu barrshinn hpyitkyasai . suuthoet k htonehcan taithku a mell se daalaoe pawmhar hkyetpyuat naykyasai .

ne kar rar gwar , güirilas kohkaw tortillas aamyoeaahcarr laee hcarrsone kyasai . suuthoethar ngaalrwal aahpyauu pyaungghpuu k nay hpaansainn taw kyapartaal . Güirilas htuu hkyao myaein hkyinn nhaint a sar hpyitkyasai . suuthoet k aakyaaasonemyarr deinhkell nhaint aatuu tait u taee ko hcarr, darmhamahote tait paannkaan puutwal naykyasai .

aargyinteenarr, bho lee bee yarr nhaint taungpine hkyaelemhar tortillas eat aarwalaahcarr sayy ngaal sai . suuthoet k yaybhuyya aarr hpyint gyaone shoetmahote pyaungghpuu mu n nyaat nay hpaansainn taw, saltier hpyitkyasai ko ၎inn, tait uroerar Adobe meehpo eata pyaar kain . tortilla delo sopaipilla (United States mhar bhone aamai tuutait puffy frybread nhaint aatuu raw htway hkanr hphoet mahote) hu hkaw twin sai . hkyaele nhaint aargyinteenarr mhar, daraapyin s kyarr ko ray suu pwat nay hpyint hkyetpyuat hkanr pyeenout duu hcay hkyinn nghaar image

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here