rainpyin

in #esteem4 years ago

parte aahtwayhtwayaatwinrayymhauu aahpyit huu rae aanayaahtarrko huu rae hceepwarrrayy nhaint ninenganrayy pyupyinpyaungglellmhumyarr aamyarraapyarr saatlaat suuko Zhao nhaint Ziyang hpyint hkawsaungswarr hkaesai . huu rae say saw nouttait u k naeraatko 1989 hkunhaittwin tait u aasayyhcarr sarotepya shuko aahtaimaamhaat nhaint aahcoer saisuueat a mway pyanlaisonesaut kyaungg taunggsohkaesai . taitpaat aakyaartwin huu rae aasubh shae taw htonaekaaahkyahoetsaw 100,000 kyaunggsarrmyarr 1989 sandapyapwalmyarr aahcoerarae hpinhaiutmhupyeenout 1989 myarreat te yaan main rainpyin sandapyapwaltway mha u saung te yaan main paw hkyaetaat, taroteaahcoerak tarotepyi m kyee aatwin huu rae aasaat tar eata sayy hci tya sainsar paymaal dar kyount tararrwain suueat rotetu ko pyanlai nhaint aapaw sainsar k ant saat rotesaim image

Sort:  

နားမလည္ပါ႕