Alaala (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


fzqd2r3jnk.jpg

"Alaala"


Alaalang pilit na nagbabalik.
Mga matang hindi makapikit.
Pusong nagsusumigaw sa sakit,
ang luha sa pingi ay humahalik...
Landas na nawalan ng katuturan,
nag-aapoy na pangarap, nasaan?
Liwanag na hindi kinalugdan
kaya buhay ay nawalan ng katuturan!
Ang mundo'y unti-unting sumisikip,
pag-asa, natira na lang ba sa isip?
Saan patutungo ang kanyang panaginip
kung siya mismo ang naiinip!
Ang langit ba ay mayroong hagdan?
Hinahanap subalit hindi masulyapan!
Nawalang oras hindi na muling magdadaan;
bituin kanya na lamang pagmamasdan...

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq