Ang Nawawalang Pag-asa (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


9jctcbee9b.jpg

"Ang Nawawalang Pag-asa"


Buksan nyo ang inyong mga mata;
ano ba ng inyong nakikita?
Bakit nawala ang pag-asa?
Bakit ang marami'y naging isa?
Ang pinto ng langit, sinong nagsara?
Ang nag-gagandahang awit; nasaan na?
Sa kagandahan ng mundo, ano ang natira?
Inabot ang bituin pero walang nakuha.
Nilipad ko ang langit; hangi'y nadama.
Ang nawalang pag-asa; makita na sana...
Naramadaman sa dilim; halik ng diwata.
Sa kasukdulan ng mundo'y mga hiwaga.
Doon kaya makikita ang nawawalang pag-asa?
Doon kaya maabot, pangarap na namana?
Buksan nyo ang inyong mga mata;
at sabihin kong ano ang inyong nakikita...

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq