Gisingin ang Diwa (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


lvc6v1s6zb.jpg

"Gisingin ang Diwa"


Diwang natutulog sa ulap,
pangarap na nawala sa alapaap.
Matang nagtatago sa talukap;
kailan ka bubukas at mangangarap?
Tingnan ang lupang nadiligan ng dugo ng marami,
lupang yumakap sa mga nasawi;
saan siya patutungo—saan siya uuwi
—sa bayang natabunan na ng dumi?
Kailan pa magigising ang ating diwa;
kailan pa tayo kikilos at gagawa?
Sino pa ang lalaban sa mundong walang awa
kung di tayo na may natitira pang gunita!
Ang pagbabago'y parang malayong bituin,
napakalayo at napakahirap abutin...
Subalit ang bayan'y walang mararating
kung lahat tayo'y tulog at di gigising!

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq