Ilaw (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


myles75twh.jpg

"Ilaw"


Sa kanyang pag-iisa siya'y nagbalik-tanaw...
Siya'y napag-sip ng malalim; naghahanap ng linaw
-- bakit ang kanyang mundo'y biglang nagunaw?
Hindi niya mapagtanto kung saan siya nagkamali,
ang kanyang isipan'y di-matahimik; di-mapakali...
Sa masakit na kapalaran, siya ba'y nakatali?
Paano kaya magkakaliwanag ang mundong malalim
na ang pagkakabalot sa kalungkutan at dilim?
Mawawala pa kaya ang lungkot at kulimlim?
Ang araw ay sumisikat subalit siya'y balot ng yelo,
walang katahimikan sa isang isapang naglaho sa gulo.
Ang kanyang luha ay walang tigil ang pagtulo;
sa kadiliman ba'y tuluyan na siyang mawawaglit?
Ang kasiyahan ba'y maikli lang at saglit;
mawawala pa kaya ang mga nakatagong galit?
Sa kanyang pa-iisa siya'y nagbalik tanaw...
Ang kanyang mundong nawalan na ng ilaw
may pag-asa pa kayang magkaroon ng linaw?

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq