Kulay ng Buhay (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


lkpluczow4.jpg

"Kulay ng Buhay"


Pagmasdan ang kagandahan ng buhay;
humanga sa taglay nitong mga kulay.
Pag-ibig sa puso'y hayaang gumabay,
hayaang lumitaw ang pag-asang taglay.
Sa kadiliman ng mundo'y huwag sumuko,
ang dugong pula, hayaang kumulo.
Ang tubig ng pangarap ay laging tutulo
kapag ang mga paa'y lalakad hanggang dulo.
Huwag hayaang mawala kahit saglit;
ang nag-aalab na damdamin huwag iwaglit.
Sa panandaliang saya huway ipagpalit,
sapagkat ang oras ay hindi na mauulit.
Pukawin ang mga mata sa liwanag ng buhay,
Huwag hayaang mawala ng mga natatanging kulay.
Ang mga kamay ng Diyos ay laging gagabay;
hayaang lumitaw ang kabutihang taglay.

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq