Luha ng Bayan (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


twxslnewkk.jpg

"Luha ng Bayan"


Mga luhang tumutulo ng walang tigil;
langit na nagdilim sa kalungkutan...
saan aagos ang tubig ng buhay;
matatanggal pa ba ang kalawang sa bakal?
Saan nagpunta ang kalayaan;
saan patutungo ang ating bayan?
Mga luhang tumutulo na walang tigil;
langit na nadilim sa kalungkutan...
Mga binhing di lumaki sa lupang tinubuan.
Mga punong di kilala ang salat na bukid;
mga ibon na ang dila'y banyaga.
Saan na patutungo ang ating bayan?
Kailan kaya hihinto ang paglisan?
Kailan kaya babalik ang ibon sa pugad?
Mga luhang tumutulo ng walang tigil;
langit na nagdilim sa kalungkutan...

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq