Mundo ng Hiwaga (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


t3rpqm.jpg

"Mundo ng Hiwaga"


Ang isipan mo ba ay naniniwala
Sa mundong nababalot ng hiwaga?
Mula kanluran hanggang hilaga;
Madilim na ulap ay di nawawala

Matang pumipikit sa gabi,
Bulong na lumalabas sa labi;
Bakit kailangang umupo sa tabi
Kung imahinasyon ay iyong pag-aari?

Sa palad ay hindi nasasaad
Ang kapalarang hinahangad
Mga kamay mo ang maglalahad
Kung hanggang saan ka sasaad

Saan ka man sa dulo ng mundo,
Mga panaginip pwedeng maging totoo
Ang katapangan man ay na sa iyo;
Ikaw ang nakakaalam kung aabot ka sa dulo

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pexel [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq