Nawalang Ningning (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


jhmwdqfovs.jpg

"Nawalang Ningning"


Isang bituin na walang ningning.
Isang puso na kulang sa giting.
Kaluluwa na nawala sa tamang daan;
saan na ang pag-asa, saan?
Buhay na walang saya; parang kahoy.
Ano ang pinag-iba sa patabaing baboy?
Saan na napunta ang nawalang kulay;
paano makakakita ang mga matang walang buhay?
Walang saya sa pag-iisa;
walang sigla kapag di nagkakaisa!
Paano makikita ang nawawalang pag-asa
kung naglaho na ang umaasa!
Isang bituin na walang ningning;
paano mababalik ang nawalang giting?
Ang sabi nila kapag maybuhay ay may paraan;
makikita pa kaya ang nawalang daan?

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq