Pakinggan Ang Iyak Ng Kalikasan (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


wwuimly922.jpg

"Pakinggan Ang Iyak Ng Kalikasan"


Naririnig mo ba ang mga tinig sa hangin?
Mga bulong na walang pupuntahan.
Nakikita mo ba ang madilim na bangin?
Kadiliman na walang liwanag na nadatnan.
Saan tutungo ang mga nadurog na puso?
Saan makikita ang tamang daan?
Ang kapalaran ay tunay na tuso,
walang totoong nanalo sa digmaan...
Ang mundo ay puno ng kariktan
subalit ito'y nasa kamay ng gahaman.
Tayo'y patungo sa sukdulan;
ang ating parte, kailan natin gagampanan?
Tayo ba'y lason lamang sa mundo?
Bakit di mo pansinin ang iyak ng kalikasan?
Huwag mong hayaang kadiliman ang sumundo;
sa huli, lahat tayo rin ang mag-iiyakan...

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!