Pangarap na Hindi Mahawakan: Malayang Taludturan

in #esteemlast year


wq44j4.jpg

"Pangarap na Hindi Mahawakan"


Sa lawak nitong kalawakan
Bakit ang pangarap hindi mahawakan?
Nagpunta kung saan-saan
Hinahanap ang kapalarang nakalaan.

Isipa'y lumangoy sa ilog ng bituin
Umaasa na ang lubid ay di bitin.
Awit ng pag-asa di kayang awitin
Unti-unti nang nawawala sa akin.

May liwanag pa ba sa dako roon
Kung di mo alam kung saan paroroon?
Sa katanungan walang maitugon
"Kailan kaya ako magkakaroon?"

Bakit sa lawak nitong kalawakan
Di alam kung nasaan ang tamang daan.
Mailap na pangarap kailan mahahawakan?
Tanikala na kaya ang kapalaran?

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq