Paru-paru sa Isipan (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


r1sy6gdcgq.jpg

"Paru-paru sa Isipan"


Paru-paru sa isipan na nagnanais lumipad,
subalit sa kawalan ito'y napadpad.
Nasaan sa kadiliman nakasaad
ang liwanag ng mga naghahangad...
Sa kailaliman na lang ba ng isipan mababanaag
ang isang pangarap na malapit nang mabasag?
Sa mundong malupit wala na bang habag;
kung mayroon pa sana sa harapan'y ilapag.
Pagmasdan ang kagandahan ng araw;
yakapin ang liwanag nitong taglay.
Lumabas sa inyong mundong mapanglaw
ng ang isipan ay magkaroon ng malay!
Ang isipan ay isang malaking bahay
kaya huwag hayaang ang imahinasyon'y ialay!
Ang mundo ay bigyan ng kulay
ng magkaroon ng sigla ang ating buhay!

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq