Sa Pag-ikot ng Mundo (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year

"Sa Pag-ikot ng Mundo"


Umidlip kang umiiyak at bigo
Subalit pagdilat mo'y nagbago ang mundo
Puso ay naguguluhan at natutuliro
Bakit kaybilis ng pag-ikot ng mundo?

Sa isang iglap iba na ang nakikita mo
Para bang enkantong nangugulo
Sa mundong kaybilis kung magbago
Saan tayo pupunta, saan patutungo?

Ang nakikita ng mo'y biglang mag-iiba
Kaya siguraduhing bukas yaong mata
Sa bilis ng pag-ikot baka tayo'y madapa
Sa pagmamadali'y wala tayong mapala

Ang bigo'y umidlip ng nakatingala
Ngunit sa pagdilat ay iba na ang nakita
Guni-guni, tayo'y may nakikita
Parang ang mundong kaybilis mag-iba

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq