Takip-silim ng Buhay (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


q7z12vhct8.jpg

"Takip-silim ng Buhay"


Dumating na ang takip-silim ng kanyang buhay.
Ang isang paa nya'y nakatungtong na sa hukay.
Ang kaluluwa ay sa Diyos ina-alay;
ang kanyang mukha ay payapa at dalisay.
Ang kanyang buhay ay di kulang sa kulay;
ngiti at lungkot sa mga labi ay sumilay.
Maraming kaibigang dumating at humiwalay;
masasabing walang kung sa kanyang buhay.
Sa puso nya siya's mabuting tao;
di nagbago kahit maraming luhang tumulo.
Dangal ang kanyang nag-iisang simbolo;
Tunay na siya'y mabuti't makatao.
Sa kanyang harapan ay may maliwanag na tulay.
Ang langit ay payapa at puno ng kulay,
walang iniwang hinanakit sa buhay;
siya'y nasa piling ng Maylikhang gumagabay.

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq