Sort:  

Благодаря, позира направо за снимка тази пъстърва, женска е за това :)

Posted using Partiko iOS