Ilmu sharaf

in #esteem4 years ago (edited)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرحيم
Hasil pelajaran malam ini didayah** babul munawwarah**
Smoga bermanfa'ad
Salam @falozi
يَقُوْلُ بَعْدَ حَمْدِ ذِي الْجَلَالِ مُصلِّيًا عَلَى النِّبِيِّ وَ الْآلِ
عَبْدٌ أَسِيْرٌ رَحْمَةَ الْكَرِيْمِ أَيْ أَحْمَدُ بْنُ عَابِدِ الرَّحِيْمِ

Art

“Setelah terlebih dahulu memuji Allah Yang Maha Agung dan menyampaikan
shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, berkata seorang hamba yang tertawan (sangat berhajat) terhadap rahmat Yang Maha Mulia, yakni
Ahmad ibn ‘Abd-ir-Rahīm.”

Catatan:

 1. Asal lafazh: (عَابِدِ الرَّحِيْمِ) adalah (عَبْدِ الرَّحِيْمِ). Adalah huruf /alif/
  (ا) sesudah huruf /‘ain/ (ع) hanya merupakan imbuhan saja, untuk
  mengikuti /wazan/ (pola) /nazhm/ (puisi).

 2. Kitab “/Nazhm al-Maqshūd/” (نَظْمُ الْمَقْصُوْدِ) ini adalah buah pena
  al-Imām Ahmad bin ‘Abd-ir-Rahīm, kemudian disyarahkan oleh ‘Abdullāh
  (Muhammad ‘Alīsy), atas permintaan beliau (Ahmad ibn ‘Abd-ur-Rahīm)
  kepadanya.

 3. Kitab ini merupakan kitab /sharf /(semantik/etimologi), yakni:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ تَحْوِيْلُ الْأَصْلِ الْوَاحِدِ إِلَى أَمْثِلَةٍ مُخْتَلِفَةٍ لِمَعَانٍ مَقْصُوْدَةٍ لَا تَحْصُلُ إِلَّا
بِهَا.

Art

“Ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata dasar sehingga
menjadi bermacam-macam bentuk, sesuai dengan arti yang dikehendaki, yang
tidak mungkin akan dapat diperoleh arti yang dikehendaki itu, kecuali
dengan adanya perubahan tersebut.”

Macam-macam Fi’il Tsulatsi Mujarrad – Pedoman Dasar Ilmu Sharaf

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.08
JST 0.061
BTC 47507.55
ETH 3932.51
BNB 541.69
SBD 5.64